แบบสอบถามขอข้อมูลสมาชิก

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดทำแบบสอบถามขอข้อมูลสมาชิกขึ้น โดยมีวัตถุเพื่อต้องการทราบถึงกิจกรรมที่สมาชิกและผู้ที่อยู่ในวงการเคมีต้องการให้สมาคมเคมีดำเนินการ ดังนั้นข้อมูลของท่านถือเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนา/ปรับปรุงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของท่านอย่างแท้จริง สมาคมเคมีใคร่ขอขอบคุณสำหรับการให้ข้อมูลและในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้อย่างครบถ้วนทุกข้อ ท่านจะได้รับหนังสือ Green Chemistry; Theory and Practice, First Edition ฟรี จำนวน 1 เล่ม โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ ไปยังที่อยู่ปัจจุบันของท่าน
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามได้จากไฟล์ที่แนบมา
 

Watch Online Presentations of Nobel Laureates Celebrating 50 Years of Angewandte Chemie International Edition

วารสาร Angewandte Chemie International Edition ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำทางด้านเคมีได้ฉลองครบรอบ 50 ปี โดยการจัดการประชุมสัมมนาที่โตเกียวและปักกิ่ง เมื่อวันที่ 20 และ 22 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา จุดเด่นหนึ่งของงานนี้ คือ การให้สัมมนาของนักเคมีที่ได้รับรางวัลโนเบล อาทิเช่น ศาสตราจารย์ Ryoji Noyori, ศาสตราจารย์ Barry Sharpless และ ศาสตราจารย์ Hartmul Michel  

Green Chemistry Workshop in the News Magazine of IUPAC

เป็นที่น่ายินดีที่เรื่องราวของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ที่ร่วมกับมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ University of Oregon ทำการถ่ายทอดการเรียนการสอนเรื่อง Green Chemistry ให้กับครูระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย ในช่วงปีที่ผ่านมา ได้ถูกจารึกไว้ในนิตยสาร The News Magazine of the International Union of Pure and
Applied Chemistry (IUPAC) CHEMISTRY International นับว่าเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ในบทบาทด้านการส่งเสริมด้านการศึกษาและด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 

รายชื่อเยาวชนเคมี

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันเยาวชนเคมี ทั้งหมด 104 คน ท่านสามารถอ่านประกาศรายชื่อได้จากไฟล์ที่แนบมา
 
 

The 4th EuCheMS Congress

EuCheMS is organising a major congress, the 4th EuCheMS Congress, where already 7 Nobel prize winners agreed to deliver a lecture. It will be organized in Prague (CZ) from August 26 to 30, 2012.
The biannual congress will offer you a possibility to learn from experts in the field of chemistry, share experiences with companies, scientists, academics and debate about challenging topics. 

CSSO Training 2011

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ เข้ารับการอบรมเรื่อง Chemical Safety and Security Officer (CSSO) Training ในวันที่ 20-24 มิถุนายน 2554 ณ ชั้น 14 อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย Sandia National Laboratories ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Asian Regional Center for Chemical Safety and Security ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IUPAC Award for Creativity in Applied Polymer Science

The award will be presented at the IUPAC World Polymer Congress – MACRO 2012, 24-29 June 2012 in Blacksburg, VA, USA. The winner will be awarded US$ 5,000 plus travel and hotel accommodation expenses to attend MACRO 2012, where he/she will present a keynote lecture.
 
The winner will be selected by the Scientific Committee, representing Polymer International and the IUPAC Polymer Division after 30th November 2011.
 
Nominees must be aged under 40 years on 31st December 2012, and must be available to present a keynote lecture at MACRO 2012.

Get Chemistry News Update from Wiley

 All members from the Chemical Society of Thailand can enjoy Free access to full text chemistry journal articles and books from the below subject newsletter now!

· Hottest Articles in Inorganic Chemistry - http://tinyurl.com/wileyinorganic

· Green, Sustainable and Environmental Chemistry – http://tinyurl.com/greenchemwiley

Call for Submissions to the ChemistryViews Video Competition

2011 is the International Year of Chemistry (IYC 2011), a worldwide celebration of the achievements of chemistry and its contributions to the well-being of humankind. In recognition of this, ChemistryViews is hosting a video contest.

You are invited to submit a 3 min video sharing what is, in your opinion, Chemistry in Everyday Life. Emphasis should be on improvements in health and environment; entries on other topics will still be considered. The contest runs from January 17, 2011 through September 30, 2011.

REAXYS PhD Prize 2011

The Reaxys PhD Prize will be awarded for original and innovative research in organic, organometallic and inorganic chemistry, which demonstrates excellence in methodology and approach by a candidate currently studying for a PhD or having completed a PhD within the last 12 months.
 
The closing date will be February 28, 2011, no submission will be accepted after this date.
Full submission instructions and prize information may be found at prize.reaxys.com