กรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ รับโล่เชิดชูเกียรติ

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พาราสุข กรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ จาก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในงาน International Convention Bid Achievement Appreciation 2019 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ในโอกาสที่ชนะประมูลสิทธิการประชุม Eurasia Conference 2025 ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงแสดงความยินดี จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)