การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคต และการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลของ มจธ”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคต และการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลของ มจธ” ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) และเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของ “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ระดับประเทศ มาเป็นวิทยากรบรรยายในช่วงเช้า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเข้าใจถึงความสำคัญของการปรับตัวที่พวกเราจะมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ตามด้วยการบรรยายโดยทีมคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ ในช่วงบ่าย มาให้ข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานะผู้ลงมือปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล

การบรรยายจัดผ่านระบบ Zoom

https://chula.zoom.us/j/97162307473?pwd=enU1bEhQNCtjcVRwS25SSHlYNUJrUT09

Meeting ID: 971 6230 7473

Password: 238661

ท่านสามารถแจ้งความจำนงค์ในการเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าโดยการลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/2tSU4xN5yS4h1Y81A