ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมประกวดนำเสนอ Video ความยาว 3 นาที ในหัวข้อ “Managing Contaminant of Emerging Concern”

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมประกวดนำเสนอ Video ความยาว 3 นาที

ในหัวข้อ  “Managing Contaminant of Emerging Concern” จัดโดย

ACS Malaysia Chapter

หมดเขตส่งผลงานประกวด 30 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม http://acsmalaysiachapter.org/news/