ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ไฟไหม้โรงงานสารเคมี…ทำอย่างไรให้ปลอดภัย”

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 – 18.00 น. โดยระบบออนไลน์ ในรูปแบบ Facebook Live