ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกกิตติคุณ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกกิตติคุณ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Federation of Asian Chemical Societies (FACS) Awards 2017 Distinguished Contribution to Chemical Education ใน The 17th Asian Chemical Congress (17th ACC), Melbourne, Australia ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2560