คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ นายกกิตติคุณและที่ปรึกษาสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562