คณะผู้บริหารสมาคมเข้าเฝ้าลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว และ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคม พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หัวหน้าภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบุคลากร และ ชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเฝ้าลงนามถวายพระพร แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์