งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล FACS AWARDS เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล FACS AWARDS   เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556  ณ โรงแรม อิมพีเรียล  ควีนส์ปาร์ค  สุขุมวิท ได้แก่

5.1  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ได้รับรางวัล  FACS Distinguished Contribution to Economic Advancement Award 2011

5.2  รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธุ์

ได้รับรางวัล FACS Distinguished Contribution to Chemical Education Award 2013