ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย DOW-CST Awards2019

คณะกรรมการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 พิจารณา ผู้เข้ารอบ 20 ทีม โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย ดังนี้

Download ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน