ประกาศรายชื่อครูผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนรุ่นที่ 8

Download รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในโครงการห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที่ 8

Download คำแนะนำวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การทดลองเคมีแบบย่อส่วน