ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Sapphire 102 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี