ภาพกิจกรรมห้องเรียนเคมีดาว รุ่น 5 คาราวาน จ.พิจิตร

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมห้องเรียนเคมีดาว รุ่น 5 คาราวาน จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561