ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 5/2561

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 xyzt คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน