ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ มอบประกาศนียบัตร “เยาวชนเคมีแห่งประเทศไทย”

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ มอบประกาศนียบัตร “เยาวชนเคมีแห่งประเทศไทย” ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย.2560  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม