สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ” เนื่องใน“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563

วางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”