เข้าพบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563  ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าพบ ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้นำเรียนถึงกิจกรรมทางวิชาการและการอบรมของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และเป็นโอกาสที่ดีของทั้งสองหน่วยงานที่จะได้ทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะด้าน การอบรมพัฒนาศักยภาพ Reskill/Upskill ให้แก่ นักวิทยาศาสตร์และภาคเอกชน ต่อไป