เรื่อง ขยายเวลาในการปิดรับสมัคร การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัล DOW-CST ประจำปี พ.ศ. 2563

– เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด  บัดนี้ – 15 กันยายน 2564

– คณะกรรมการประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก  เดือน ตุลาคม   2564

– รอบชิงชนะเลิศ DOW-CST Award  เดือน พฤศจิกายน 2564   

 

Download รายละเอียด Dow-CST

Download รายละเอียดโครงงานประกวดรางวัล 2563 Dow-CST Award

Download Application Form for DOW-CST Award 2020

สมัครเข้าประกวด Dow-CST 2020.

  • รายชื่อนักเรียนที่ร่วมประกวด (โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน)

  • Youtube.com / Vimeo / URL อื่นๆ
  • Drop files here or
    Max. file size: 2 GB.