แจ้งเลื่อนปิดรับสมัคร ประกวดโครงการห้องเรียนเคมีดาว

ระยะเวลาการประกวดโครงงาน

  • บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2564   เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด
  • คณะกรรมการประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ภายในเดือนมกราคม 2565
  • การประกวด รอบชิงชนะเลิศ DOW-CST Award ภายในเดือน มีนาคม 2565

Download : รายละเอียด Dow-CST