โครงการ การสอนการทดลองเคมี ในโรงเรียนแบบปลอดภัย โครงการ “ห้องเรียนเคมี DOW” โครงการความร่วมมือระหว่าง สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย บริษัท Dow Chemical Thailand และผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

โครงการ การสอนการทดลองเคมี ในโรงเรียนแบบปลอดภัย โครงการ “ห้องเรียนเคมี DOW”  โครงการความร่วมมือระหว่าง สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย บริษัท  Dow Chemical Thailand  และผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1   ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” (DOW Chemistry Class)  ณ โรงแรม แคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่   29  พฤศจิกายน 2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  “เน้นการทดลองเคมี” เพื่อเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพนักเรียน เริ่มที่ จังหวัดระยอง เป็นแห่งแรก  ผู้ร่วมโครงการ ประกอบด้วย

–  นายพยุงศักดิ์  พิศาลพัฒนกุล      ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตโพลิเมอร์ บริษัท  Dow Chemical Thailand

–  รศ.ดร. ศุภวรรณ  ตันตยานนท์    นายกกิตติคุณ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

–  นายธวัชชัย อุ่ยพานิช                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 1

โดยมี นายวราวุธ ปิ่นเงิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

01