รศ. ดร. สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ มอบประกาศนียบัตร “เยาวชนเคมีแห่ง ประเทศไทย รุ่นที่ 3” จำนวน 109 คน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ในพิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ