สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯร่วมกับเครือข่ายภาควิชาเคมีจากสถาบันการศึกษาในประเทศ รวมพลังศิษย์เก่าเคมี ส่งมอบแว่นตานิรภัย “ให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้เสี่ยงภัยจากเขื้อ COVID-19”