ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Climate Change, Biodiversity and Ecosystem Services for the Sustainable Development Goals (SDGs): Policy and Practice ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559

ณ The Sirindhorn International Environmental Park อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Tentative program

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://icccb.sirindhornpark.or.th/

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : May Tentative Programme