ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017)

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017) ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.2560 ณ Centra Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Wattana, Bangkok

รายละเอียดเพิ่มเติม www.paccon2017.com