สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

Small Scale Chemistry Workshop

KH. Hasjim Asj’arie Building, 2nd Floor

Universitas Negeri Jakarta, Campus A

Rawamangun Muka Street, Jakarta

26-27 July, 2018

Collaboration Chemistry and Chemistry Education Department,

Universitas Negeri Jakarta and Chemical Society of Thailand

Supported by Bangkok Bank

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn